Na het jarenlang faciliteren van een gratis ontmoetingsplaats, is voor ons de tijd rijp om ons forum een nieuwe vorm te geven. Nog meer toegespitst op de intentie van onze site en al onze activiteiten: onszelf en elkaar inspireren en motiveren om te ontdekken en te ervaren hoe bijzonder je bent.

Dit betekent dat we deelname aan het forum alleen beschikbaar maken aan mensen die er heel bewust voor kiezen om met de eigen ontwikkeling bezig te zijn en bereid zijn hier ook echt energie in te steken en tijd voor te nemen/maken.

Het is dan ook niet meer mogelijk om je 'zomaar' te registreren. De aanvraag zal door ons in behandeling worden genomen, zodat we de gelegenheid krijgen om iedere registratie duidelijk te wijzen op de spelregels die in het forum gelden. Het afronden van de registratie betekent vervolgens dat je akkoord gaat met de gemaakte afspraken.
Deelname aan dit besloten forum is gratis.

Het Nieuwe Forum kan wellicht het meest duidelijk omschreven worden als een samenwerkingsproject, waarin we actief aan de slag gaan met onze persoonlijke ontwikkeling. Om deze intentie duidelijk over te brengen, hebben we een aantal spelregels op een rij gezet. Deze vind je HIER