<% Response.CacheControl = " no-cache" %> <% Response.AddHeader " Pragma" , " no-cache" %> <% Response.Expires = -1 %>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van A tot Z > C

CHANNELEN

In 1987 leerde ik voor het eerst met een pendel om te gaan en legde ik vrijwel onmiddellijk contact met een energie die zich voorstelde als HENRY. Het begin van een bijzonder proces.
In eerste instantie wist ik niet goed wat ik met de boodschappen aan moest. Kon ik dit wel vertrouwen? Ik wilde graag bewijzen, maar daar deed (en doet) Henry niet aan
''Je kunt er voor kiezen om me te vertrouwen of je kunt er voor kiezen om me niet te vertrouwen. Maar welke keuze je ook maakt: het is een keuze uit jezelf. Niet uit mij.''

Achteraf gezien kan ik concluderen dat mijn relatie met Henry in grote lijnen vergelijkbaar is met menselijke relaties. Dat vertrouwen, de band, werd sterker naarmate we elkaar beter leerden kennen.
Hoewel het contact redelijk regelmatig was, werden de gesprekken pas echt intensief toen Henry tijdens een meditatie duidelijk te kennen gaf dat hij een rol wilde spelen op een nieuwe website die ik in 2005 had ontworpen rond een centrum voor bewust zijn. Inderdaad, het toenmalige Selfbuilding.nl.
De reacties die hij gaf, waren zó to-the-point dat ik steeds meer ging beseffen dat deze Henry écht een totaalbeeld had, want hij vertelde dingen die voor mij volkomen nieuw waren en dingen die ik gewoon niet kón weten. Er groeide een rotsvast vertrouwen, waardoor de samenwerking met Henry steeds grotere vormen aan ging nemen. Een consultvorm, een boek, coaching...en wie weet wat nog meer.

Graag wil ik met jullie delen wat ik inmiddels over Henry heb geleerd:

Henry is niet één 'entiteit', maar een groep Hogere Energiën.
De samenstelling van die groep varieert en wordt afgestemd op de ontwikkeling die ik doormaak.
Henry is dus een verzamelnaam, die zich aan mij kenbaar maakt door een diepe mannenstem. Ik hoor Henry dus echt praten, ik kan de energie voelen (ik kan ook steeds scherper voelen als er een andere samenstelling van de groep is, want dan voelt de energie van Henry anders) en soms kan ik de energie zien (als kleine lichtbolletjes die als een soort op hol geslagen pretpark door de kamer schieten)

Henry is dus een verzamelnaam van de groep die specifiek aan mijn energie is gekoppeld. Soms geven mensen aan dat ze Henry hebben gevoeld of gehoord. Universeel gezien betekent dit dat die persoon contact heeft gehad met de eigen groep die qua samenstelling overeenkomsten kan hebben met de samenstelling van de groep Henry en daarom heel vertrouwd en bekend voelt, waardoor de link met Henry gelegd wordt.
Dit wil echter niet zeggen dat iedere eigen groep ook als 'Henry' gezien zou moeten worden. Dat maakt die betreffende groep (of de boodschappen die zij doorgeven) niet minder belangrijk of 'slechter'. Het is dan gewoon niet Henry en zou dus ook niet als zodanig geciteerd moeten worden.

Het (zo zuiver mogelijk) channelen van Henry vraagt concentratie en rust. Ik moet daar dus bewust een moment voor kiezen, waarbij ik de ruimte heb om mezelf helemaal leeg te maken en me te richten op de reacties die ik van Henry te horen krijg.
Ik kan voelen wanneer Henry ''doorkomt'', omdat ik dan alleen nog maar liefde voel. Zodra Henry weer ''opzij stapt'', voel ik menselijke ervaringen als oordeel en ongeduld etc. weer terugkomen, dus dan weet ik dat ik er weer ben.
Ik besef pas écht wat Henry heeft doorgegeven, als ik het daarna overlees. Het channelen is daarom nog het meest vergelijkbaar met Automatisch Schrift, waarbij Henry soms zo snel gaat, dat ik zijn verhaal echt niet meer kan volgen. En daar doe ik dus ook geen moeite meer voor. Ik laat het helemaal los en lees het zodra hij klaar is. Ik vraag vervolgens of het er staat zoals hij het wilde overbrengen en als hij daar ''ja'' op zegt, zijn we klaar. Soms komt het voor dat er toch iets bij moet en dan doe ik dat, maar zonder echt weer in trance te gaan. Daarna weer het vragen om de bevestiging en zeker weten dat er staat dat hij wil dat er staat.

Ik hoop dat ik jullie met bovenstaande verhaal een kijkje in de keuken heb kunnen geven en dat jullie het proces van ''het doorgeven van Henry'' hierdoor (nog) iets beter begrijpen.

Handreikend,
SYL