<% Response.CacheControl = " no-cache" %> <% Response.AddHeader " Pragma" , " no-cache" %> <% Response.Expires = -1 %>

 

 

 

 

 

Van A tot Z > F

FANTASEREN

De kans is groot dat het werkwoord ''fantaseren'' op één of andere manier een rare bijsmaak voor je heeft. Voor mij in ieder geval wel. Zolang ik me kan herinneren, ben ik een dromer geweest. Ik kon echt volledig opgaan in mijn eigen fantasiewereld. Als auteur is dat een hele handige eigenschap, maar in onze maatschappij is er toch weinig ruimte en begrip voor dromers. Dromen staat echter regelrecht tegenover realiteit. Vinden we. Maar is dat ook zo?

Als we het woordenboek er op na slaan, betekent fantasie:

1. (psych) het vermogen om met behulp van aanwezige voorstellingen nieuwe te vormen
2. verbeelding
3. product vd verbeelding; hersenschim

(Bron: Van Dale)

Met name die eerste definitie plaatst fantasie al op een niveau waar het - in mijn beleving - hoort. Het is een vermogen (gave, capaciteit) om je iets nieuws voor te stellen. In principe is fantaseren 'op een andere manier kijken naar wat we al kennen'.

Wat vaak gezien wordt als een 'zwakte' of 'zonde van de tijd', wordt steeds vaker door wetenschappelijke studies onderstreept als een gezonde manier om moeilijke situaties te verwerken en zelfs fysiek vooruitgang te boeken. Fantaseren. Dagdromen.
En geloof mij vooral niet op mijn ervaring, maar geef het eens het voordeel van de twijfel en probeer het zelf. Je hoeft er niet voor te gaan liggen, je hoeft er niet voor te mediteren, je hoeft er niets voor te doen. Liever niet, zelfs. Gewoon even zitten waar je zit of staan waar je staat en jouw gedachten eens de ruimte geven. Laat ze maar eens afdwalen. Waar brengt jouw fantasie jou naartoe? Fijne reis!

Handreikend,
SYL