HEILIG CONTRACT

Henry, je hebt het wel eens over een Heilig Contract. Kun je uitleggen wat dit is?

Een Heilig Contract is geen Wet van Meden en Perzen. Voor de manifestatie van jouw Energietrilling op aarde, heb je aangegeven welke processen je wilde ervaren. Daarbij is een connectie gemaakt met andere Energietrillingen die jou konden helpen met het ervaren van jouw processen en daarmee tegelijkertijd de processen die zij zélf wilden ervaren optimaal ingaan.

Vanuit jullie natuurlijk mechanisme om overal een ''goed'' en ''fout'' label aan te hangen, is dat wellicht moeilijk om snappen, maar iedere groeimoment is met volledige toestemming en medewerking van de betreffende entiteiten.
Niemand is slachtoffer.

Van Energie tot Energie,
HENRY