OVERZICHT
HENRY’s Handreiking

> We zijn allemaal dezelfde energie

> We hebben allemaal dezelfde (hoge) energietrilling

> Je ervaart jezelf op een lagere energietrilling, omdat je vanuit een lagere energietrilling handelt

> Het is jouw eigen bewuste keuze om deze lagere energietrillingen op aarde te ervaren

> Als je al jouw energie spendeert aan het ontvluchten, ontkennen, negeren en verstoppen van deze menselijke ervaringen, ontneem je jezelf de mogelijkheid om te ontdekken en te ervaren wie je werkelijk bent

> Je BENT een spiritueel wezen, dus geen enkele gedachte, handeling of emotie kan jou ‘minder spiritueel’ maken dan iemand anders!

> Iedere situatie is zo vorm gegeven dat het jou de optimale gelegenheid geeft om te groeien.

> Er bestaan dus geen ‘verkeerde’ keuzes of ‘foute’ beslissingen. Een bepaalde keuze of beslissing kan een ander effect hebben dan je van te voren had ingeschat. Dat maakt het geen ‘fout’ proces, maar gewoon anders.

> Iedere proces leidt naar een ervaring die jij – tijdens jouw manifestatie op aarde – wilt opdoen. Benut die kans!

> Na het doorlopen van bepaalde processen is het een natuurlijke evolutie om een hogere energietrilling te gaan ervaren

> Als je vervolgens blijft handelen vanuit een lagere energietrilling, zul je dit ervaren als het blokkeren van de energie

> Deze blokkade zal zich manifesteren als een beperking. Deze beperking laat zich weerspiegelen als ‘problemen’, die zowel op het fysieke en mentale vlak als op het materialistische vlak kunnen vormgeven

> Zo’n probleem is geen teken dat je iets FOUT doet of hebt gedaan

> Zo’n probleem maakt je er van bewust dat je jouw energie richt op wat er NIET is, wat NIET goed gaat, wat NIET klopt etc.

> De blokkade kan voorkomen of opgeheven worden door de focus te verplaatsen naar wat er WEL is, wat WEL goed gaat en wat WEL klopt en hier bewust dankbaar voor te zijn

> Jij bent de ontwerper van jouw eigen menselijke ervaringen

> Alles wat jij uitzendt, ontvang je terug. Het inzicht en de intentie/gedachte waaruit jij handelt, is het inzicht en de intentie/gedachte die jij zult ervaren

> Naast de wet van oorzaak en gevolg speelt Universele Timing een grote rol in jouw creatieproces

> Als hetgeen jij wilt, zich nog niet heeft gemanifesteerd, is dit geen teken dat je iets FOUT doet of hebt gedaan, maar simpelweg dat alle elementen van de manifestatie nog niet op één lijn staan met de energietrilling waarop jij jezelf ervaart.

> Als het voor jou nog niet zichtbaar/tastbaar is, is dit nog niet het optimale moment om het voor jou zichtbaar/tastbaar te laten zijn

> Perfectie zit in het proces, niet in het eindresultaat

> Geloof ons niet op ons woord! Geef ons hooguit het voordeel van de twijfel en besluit om één maand lang te handelen vanuit bovenstaande handreiking. Wacht niet op het moment ‘dat het goed voelt’, want ervaring komt na handeling. Dus handel één maand uit bovenstaande inzichten en bepaal vervolgens zelf of het voor jou niet of wel werkt

> Wil je deze handreiking gebruiken om te genezen, uit de financiële problemen te komen etc.? Dat mag. Besef wel dat je dan niet aan het creëren, maar aan het manipuleren bent

Van Energie tot Energie,
HENRY