TOEKOMST

Als er alleen maar NU is, en dus geen vorige levens maar andere levens die zich tegelijk afspelen, waarom maakt dan niemand in een regressie een 'toekomstig' leven mee? Bijvoorbeeld een leven waarin dat persoon in de ruimte wandelt, een leven waar in je, vanuit ons gezien, de tijd bijvoorbeeld 100 jaar vooruit ziet?

Deze vraag gaat uit van een stelling die niet klopt. Want de aanname dat niemand in een regressie een toekomstleven meemaakt is niet juist. Alleen vallen die voorbeelden vaak in hele andere ''hokjes''. Dan zijn het opeens profeten, bijvoorbeeld.

Maar denk maar eens aan de menselijke ervaringen van Jules Verne, Nostradamus, da Vinci en ontelbare belangrijke uitvinders. Ze hadden een ''beeld'' van ''hoe het ook zou kunnen''. En veel van die ''oude'' visies blijken nu te kloppen met het hedendaagse beeld van jullie maatschappij. Dus het gebeurt en het gebeurt vaker dan je denkt.
Ook zoiets ''simpels'' als een voorspellende droom kan gezien worden als een regressie van een toekomstleven.

Van Energie tot Energie,
HENRY