Mogelijkheden


J. en ik gingen kijken naar een ander huis. Toen we binnen stapten was J. er meteen klaar mee (zo is hij dus helemaal niet) want de kamer was ontzettend smal. Het huis heel oud. Hij wilde het verdere huis niet meer bekijken. Ik had met binnenstappen al allerlei mogelijkheden gezien die dit een heel apart huis kon maken. Want het was solide. Maar hij wilde totaal niet verder kijken.
Ik ben door dat huis gelopen en ik zag al meer en meer mogelijkheden, muren wegbreken, ruimte creëren.....het helemaal zo maken dat het helemaal bij ons pastte. Ik wilde J zo graag erbij betrekken, maar hij verrekte gewoon om te kijken. Toen kwam opeens zijn broer en zijn vrouw erbij en begonnen me te bepraten, dat ik niet goed in mijn hoofd was en gaven J helemaal gelijk. Ik werd zo ontzettend boos op J, dat ik tegen hem riep... ik ga morgen naar de woningstichting en ga op mezelf wonen !!!

Een mogelijke verklaring:
Deze ''droom J.'' symboliseert het kritische, negatieve, oordelende deel van jezelf. Het geeft mijns inziens een soort tweestrijd in jezelf aan tussen het deel dat haar energie legt bij mogelijkheden en het deel dat haar energie legt bij beperkingen. Het feit dat je zo ''je poot stijf houdt'' en ''op jezelf gaat wonen'' is volgens mij een bevestiging dat je steeds meer kiest vanuit dat ''mogelijkheden deel'' en dat je - als het zou moeten - zelfs los zou maken van dat beperkende deel.
Dus als je dat legt over dat eerdere gevoel van ''strijd tussen die twee delen'', dan is dit stukje een bevestiging dat het deel dat mogelijkheden ziet aan het ''winnen'' is.