Jannette


Het is mijn droom om VRIJ te zijn. Ik wil leven vanuit mijn Ziel, leven vanuit mijn hart leven en geven.
Het is mijn droom om te kunnen geven. Ik zou de financiële middelen willen hebben om te kunnen geven. Geven in de breedste zin van het woord. Materieel, financieel...... Aan mensen, instanties, instellingen, stichtingen enz. enz. Aan iemand op straat die net die schoenen niet kan kopen omdat zij/hij niet voldoende geld bij zich heeft. Aan de bedelaar, die er misschien (onbewust) voor kiest om bedelaar te zijn en toch geld nodig heeft voor onderdak en eten.

En het belangrijkst in mijn geven zal zijn dat ik Licht geef....... Licht en Liefde. Ik zou willen stralen...... dat mensen omkijken en blij van mij worden alleen door mij te zien lopen. Dat mijn uitstraling zo bijzonder zal zijn dat men zich tot mij aangetrokken voelt en naar mij toe komen om te vragen wat dat is met mij. Dan zou ik ze kunnen helpen, ik zou met ze praten en ik zou ze mijn Licht en Liefde geven. Het is mijn droom om de droom van anderen waar te maken.

Het is mijn droom te zijn wie ik ben!

Jannette